Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk av rnnabc.com
Velkommen til rnnabc.com
Disse vilkårene for bruk ("Vilkår") regulerer din bruk av nettstedet rnnabc.com ("Nettstedet"). Ved å bruke Nettstedet, godtar du disse Vilkårene og eventuelle endringer som vi kan gjøre fra tid til annen. 
Hvis du ikke godtar disse Vilkårene, kan du ikke bruke Nettstedet.

Innhold
Alt innhold på Nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd, video og programvare, tilhører rnnabc.com eller våre lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og andre lover. Du kan ikke kopiere, distribuere, modifisere, publisere eller på annen måte bruke noe av innholdet på Nettstedet uten vår skriftlige tillatelse.

Brukerinnhold
Du kan publisere innhold på Nettstedet, inkludert kommentarer og anmeldelser. Alt brukerinnhold må overholde våre retningslinjer for brukerinnhold, som du kan finne på Nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller redigere brukerinnhold som vi anser upassende eller i strid med disse Vilkårene. 

Begrensninger 
Du kan ikke bruke Nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Nettstedet eller dets tjenester. Du kan heller ikke bruke Nettstedet på noen måte som kan forstyrre andres bruk av Nettstedet. 

Ansvarsfraskrivelse
Nettstedet tilbys "som det er", uten noen garanti eller representasjon av noe slag. Vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle feil eller mangler på Nettstedet. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruk av Nettstedet.

Endringer av vilkår
Vi kan endre disse Vilkårene fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli publisert på Nettstedet, og de nye Vilkårene vil tre i kraft umiddelbart etter publisering. Fortsatt bruk av Nettstedet etter endringer i Vilkårene vil utgjøre din aksept av de reviderte Vilkårene.

Jurisdiksjon og tvisteløsning
Disse Vilkårene skal tolkes og håndheves i samsvar med lovene i Norge. Enhver tvist som oppstår under eller i forbindelse med disse Vilkårene, skal bringes for de norske domstolene.
Hvis du har spørsmål om disse Vilkårene, kan du kontakte oss på support@rnnabc.com.
Search